19 de desembre, Assemblea de socis i sòcies del Teatre Centre de Manlleu

L’assemblea anual de socis del Teatre Centre es farà a l’Espai Rusiñol el diumenge 19 de desembre, a les 12h en primera convocatòria i a les 12:30h en segona convocatòria. L’assemblea contindrà els següents punts:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. Informe econòmic
  3. Informe de gestió
  4. Precs i preguntes