El Teatre Centre Manlleu, Associació Cultural és una entitat cultural sense ànim de lucre, fundada el 20 d’agost de 1877. Per tant, amb més de 145 anys d’història.

La finalitat de l’associació és la producció pròpia d’espectacles teatrals, la promoció i el foment del desenvolupament de la cultura a través de la programació d’espectacles del territori català, donar suport i col·laborar amb entitats de Manlleu per promocionar la cultura del poble, i sobretot, la formació de les noves generacions en el teatre, des d’infants, joves i adults.

L’associació es regeix per uns estatuts adaptats a la Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, en la redacció donada en la Llei 7/2012 del 15 de juny, i aprovats per l’assemblea general de l’entitat en data de 23 de desembre de 2012. L’Associació Cultural Teatre Centre està inscrita al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 9711 el dia 25 de març de 1988.

VEURE ESTATUTS