L’Associació Cultural Teatre Centre és una entitat cultural sense ànim de lucre, fundada el 20 d’agost de 1877.

La finalitat de l’associació és la promoció i el foment del desenvolupament de la cultura en general, a través de l’organització i realització d’activitats culturals, especialment en l’àmbit del teatre.

L’associació es regeix per uns estatuts adaptats a la Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, en la redacció donada en la Llei 7/2012 del 15 de juny, i aprovats per l’assemblea general de l’entitat en data de 23 de desembre de 2012. L’Associació Cultural Teatre Centre està inscrita al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 9711 el dia 25 de març de 1988.

VEURE ESTATUTS