El 20 de desembre, assemblea anual de socis

L’assemblea anual de socis del Teatre Centre es farà a l’Espai Rusiñol el diumenge 20 de desembre, a les 12.30 h en primera convocatòria i a les 13 h en segona convocatòria. L’assemblea contindrà els següents punts:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. Informe econòmic
  3. Informe de gestió
  4. Elecció del nou president/a del Teatre Centre
  5. Precs i preguntes