Obert el procés electoral

A finals d’aquest mes de desembre s’acaba el mandat de l’actual junta directiva del Teatre Centre. Per tant, preceptivament, s’han de convocar eleccions i escollir un nou president/a en la propera assemblea del 20 de desembre. Aquest procés electoral, tal com determinen els estatuts, és obert i democràtic i hi pot concórrer lliurement qualsevol soci o sòcia de l’entitat.

1.- Poden concórrer a les eleccions tots els socis de l’entitat d’acord amb el que determinen els estatuts.
2.- El termini de presentació de candidatures començarà el 3 de desembre i acabarà el 18 de desembre.
3.- Per formalitzar una candidatura n’hi haurà prou de presentar-la per escrit a l’adreça del Teatre Centre (carrer Rusiñol, 56), en un sobre tancat amb el nom i cognoms del candidat/a.
4.- Les eleccions tindran lloc el diumenge 20 de desembre, en el decurs de l’assemblea general.
5.- En cas que es presenti només una candidatura, quedarà proclamada si obté majoria simple a l’assemblea (més vots a favor que en contra).
6.- En cas que no es presenti cap candidatura, la junta entra en funcions i es torna a obrir el procés electoral. Si no se’n torna a presentar cap, s’ha de constituir una junta gestora.

Per tant, us convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA del Teatre Centre i elecció del nou president/a, diumenge 20 de desembre de 2020 a l’Espai Rusiñol, a les 12.30 h en primera convocatòria i a les 13 h en segona convocatòria.